PERSONLIG BYGGERÅDGIVNING OG PROJEKTERING

Per Byder, arkitekt MAA

Jeg blev i 1971 arkitekt fra kunstakademiet ved Professor Halldor Gunnløgssons afdeling.

De næste 7 år var jeg ansat hos KHR arkitekter, hvor der primært blev arbejdet med projektering. Primært hospitalsprojekter fra tegnestuer i København og Berlin.

Herefter arbejde jeg 2-3 år for udenrigsministeriet DANIDA, og var udstationeret som arkitekt i Kenya. Ansat som administrativ og faglig chef for offentlig bebyggelse i Central Provence. Arbejdet i Kenya bestod primært af hospitals- og skolebyggeri.

Tilbage hos KHR arkitekter lavede jeg de næste 4 år skitseringer, projekteringer og tilsyn og byggeregnskab med større byggesager. Bl.a. sagsarkitekt på de civile bygninger til et integreret landbrug projekt i Libyen, i samarbejde med Højgaard & Schultz. I alt et projekt til 4 milliarder kroner.

Samme type arbejde, dog også koncentreret omkring projektering af supermarkeder og kontorhuse, var mine opgaver som ansat hos arkitektfirmaet Jesper Rasmussen/Klerk og Mackeprang fra 1986-88.

I de næste 8 år arbejdede jeg hos arkitektfirma Peer Mogensen, hvor jeg med tiden varetog og til dels overtog væsentlige opgaver og interessenter. Udover skitsering, projektering, tilsyn og byggeregnskab, brugte jeg mange kræfter på andelsboligbebyggelser og bofællesskaber. Håndværkerudgifter mellem 10 og 40 mio. kr.

I 1996 oprettede jeg egen arkitektvirksomhed, hvor opgaverne i dag spænder fra små om- og tilbygninger til store projekter. Desuden udfører jeg vurdering af byggefejl, energiberegninger og indeklima, ligesom jeg er blevet beskikket bygningssagkyndig.

Desuden tæller min videreuddannelse også Merkonom i Virksomhedsøkonomi og Virksomhedsadministration.

Skriv til os

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller lignende.