PERSONLIG BYGGERÅDGIVNING OG PROJEKTERING

Huseftersyn

Per Byder har beskikkelse som bygningssagkyndig.

Arkitektfirmaet foretager huseftersyn og udarbejder tilstandsrapporter i henhold til lov nr. 391 af 14. juni 1995, “Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.”.

Huseftersyn og tilstandsrapport rekvireres normalt af sælger.​

Huseftersynet foretages dels som et interview af ejer og dels som en visuel gennemgang af ejendommens bygninger. Interview og eftersyn danner grundlag for tilstandsrapporten, der udarbejdes på særlige skemaer.

Tilstandsrapporten må højst være 6 mdr. gammel, når køber modtager den.​

Skriv til os

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller lignende.